Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) yayımlandı.

SİRKÜLER TARİHİ: 21.08.2017
SİRKÜLER NO: 2017 / 01
Konu: Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) yayımlandı. 
 
Bu sirküler bilgi verme amacını taşımaktadır ve müşavirliğimize danışılmadan yapılacak işlemlerden sorumluluğumuz yoktur.
 
29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)” yayımlandı.
 
Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir. BOBİ FRS’nin amacı gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlenmesidir.
 
Kamu Gözetimi Kurumunun konuya ilişkin yapmış olduğu duyuruda;
 
Vergi Usul Kanununa dayanılarak çıkarılan MSUGT’larda öncelikli amacın, mali tabloların mükellefin vergi karşısındaki durumunun gösterilmesi olması sebebi ile finansal tabloların gerçeğe uygunluğu, ihtiyaca uygunluğu ve karşılaştırılabilir bilgi sağlama amacından uzaklaştığı görülmektedir.
 
Bu sebeple KGK tarafından kapsamlı bir düzenleme yapılıncaya kadar söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerin finansal tablolarının hazırlanmasında MSUGT’lara ek olarak uygulanmak üzere 29.12.2014 tarihli ve 41 sayılı Kurul Kararıyla “TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar” yayımlanmıştır. Bu düzenlemeyle MSUGT’larda yer almayan veya ihtiyari bırakılan hususlarla ilgili temel kurallar (amortisman ve kıdem tazminatı karşılığı ayrılmasının zorunlu hale gelmesi gibi) getirilmesi amaçlanmıştır.
 
BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerde MSUGT ve İlave Hususlar’ın yerini alacağı belirtilmiştir.
 
BOBİ FRS’nin genel özelliklerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:
 
• 27 bölümden oluşmaktadır. İşletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir. Bu yönüyle başka bir standart setine ihtiyaç duyulmadan finansal tabloların hazırlanmasına imkân vermektedir.
• Kabul edilebilir bir finansal raporlama çerçevesinin gerektirdiği tüm özellikleri taşımaktadır.
• Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzenlemeleriyle uyumludur.
• AB Muhasebe Direktifindeki “önce küçükleri düşün” yaklaşımına da uygun olarak, orta büyüklükteki işletmeler için genel olarak maliyet esaslı bir finansal raporlama öngörülmüş; büyük işletmelere yönelik ise ilâve yükümlülükler getirilmiştir.
• Ekinde münferit ve konsolide finansal tablo örneklerine yer verilmiştir.
• Ekinde ayrıca Terimler Sözlüğüne yer verilmiştir.
• Konular sade ve anlaşılabilir bir dille kaleme alınmıştır.
 
BOBİ FRS, 01.01.2018 tarih ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere zorunlu hale gelmiştir.
 
Söz konusu KGK Duyurusuna, Tebliğe ve BOBİ FRS’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
 
BOBİ FRS KGK Duyurusu
BOBİ Finansal Raporlama Standardı
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)
Saygılarımızla
KULVAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.