BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA HADLERİ DEĞİŞTİ ! 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

SİRKÜLER TARİHİ:       28.05.2018

SİRKÜLER NO:              2018 / 01

Konu: 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Bu sirküler bilgi verme amacını taşımaktadır ve müşavirliğimize danışılmadan yapılacak işlemlerden sorumluluğumuz yoktur.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA HADLERİ DEĞİŞTİ:

Türk Ticaret Kanununa göre bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin, bağımsız denetime tabi olma kriterleri Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmektedir.

26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018 yılında bağımsız denetime tabi olma kriterleri yeniden belirlenmiştir.

2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. Maddesi ile Aşağıda Yer Alan Şirketler Yeniden Belirlenen Ölçütlere Göre Bağımsız Denetime Tabidir.

Herhangi Bir Ölçüte Bağlı Olmaksızın Karara Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Şirketler:

SPK Düzenleme ve Denetime Tabi Olan Şirketler, BDDK Düzenleme ve Denetimine Tabi Olan Şirketler, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri, Borsa İstanbul Piyasasından Faaliyet Göstermesine İzin Verilen Şirketler, Lisanslı Depo İşletmeleri İle Listede Yer Alan Diğer Kuruluşlar Bağımsız Denetime Tabidir.

Sermaye Piyası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyip SPK Kapsamında Halka Açık Sayılan Şirketlerden;

a) Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası,

b) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası,

c ) Çalışan sayısı 50 kişi

ölçütlerinden en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabidir.

3. Karara Ekli (II) Sayılı Listede Belirtilen Şirketlerden;

a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası,

b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası,

c ) Çalışan sayısı 125 kişi

ölçütlerinden en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabidir.

Karar Ekindeki (II) Sayılı Listede Sayılan Şirketler İse; En Az %25 İ Derneklere Ya Da Vakıflara Ait Şirketler, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Düzenlemem Ve Denetime Tabi Olan Şirketler Bazı Enerji Şirketleri, Yurt Çapında Günlük Gazete Yayımlayan Şirketler İle Listede Yer Alan Diğer Şirketlerdir.

4. Diğer Şirketlerden;

a) Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası,

b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası,

c ) Çalışan sayısı 175 kişi

ölçütlerinden en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabidir.

Ölçütlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış son iki yıla ait finansal tablolar, çalışsan bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

Ayrıca yine ölçütlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleri ile birlikte dikkate alınacaktır.

Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

Saygılarımızla
KULVAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.