Bağımsız Denetim


   Kurumların Finansal Tablolarının Denetimi
   Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Denetim
   Halka Açık Şirketlerin Denetimi
   Enerji Piyasasına Tabi Şirketlerin Denetimi
   Sigortacılık Sektöründeki Şirketlerin Denetimi
   Bankacılık Sektöründeki Kurumların Denetimi
   Avrupa Projeleri ve Kalkınma Ajansı Teşvik Projeleri Denetimi
   Özel Amaçlı Tüm Bağımsız Denetimler