Diğer Denetim Hizmetlerimiz

   İç Denetim Sistemi Kurulması ve Danışmanlığı
   İç Kontrol Sistemi Denetimi
   Bilgi Sistemi ( IT Audit)
   Alacak / Borç Denetimleri
   Sınırlı KDV / Stopaj / Kurumlar Vergisi Denetimi
   Finansal Raporlar Hazırlama Danışmanlığı