Kurumsal Finansman

   Şirket Birleşme İşlemleri Danışmanlığı
   Şirket Satın Almaları İşlemleri Danışmanlığı
   Şirket Değerlemesi Danışmanlığı
   Şirket Halka Arz Prosedürü Danışmanlığı
   Şirket Tasfiyesi / Bölünmesi / Tür Değiştirmesi Danışmanlığı