ŞEFFAFLIK RAPORU 2019

      "Bağımsız denetim yönetmeliğinin 36. maddesi kapsamında 2019 yılı faaliyet döneminde KAYİK denetimi yapılmadığından Şeffaflık Raporu hazırlanmamıştır."