ŞEFFAFLIK RAPORU 2020

      "Bağımsız denetim yönetmeliğinin 36. maddesi kapsamında 2020 yılı faaliyet döneminde KAYİK denetimi yapılmadığından Şeffaflık Raporu hazırlanmamıştır."