ŞEFFAFLIK RAPORU 2018

      "Bağımsız denetim yönetmeliğinin 36. maddesi kapsamında 2018 yılı faaliyet döneminde KAYİK denetimi yapılmadığından Şeffaflık Raporu hazırlanmamıştır."